Haja-asutusalueiden hybridijärjestelmät


Haja-asutusalueet tarjoavat laajemman alustan eri uusiutuvien energiamuotojen yhdistämiselle

Sähköntuotannon omavaraisuusastetta voidaan parantaa entisestään

Kaavoitus ei ole esteenä uusiutuvien energian tuotantomuodoille

Haja-asutusalueilla on usein mahdollista hyödyntää useampaa uusiutuvan energian tuotantomuotoa samanaikaisesti, kun alueen rakennuskaava ei rajoita investointeja. Tällöin on järkevää yhdistää aurinkopaneelijärjestelmään siihen sovitettu tuuligeneraattoriratkaisu, jolloin sähköntuotannon omavaraisuusastetta voidaan parantaa entisestään.

Useissa tapauksissa ensimmäiseksi uusiutuvan energian lähteeksi valikoituu aurinkoenergia, mutta vuodenaikojen vaihtelu saa käyttäjät harkitsemaan ympärivuotista uusiutuvan energian tuotantomahdollisuutta erityisesti talviaikaan, jolloin tuulivoima tarjoaa merkittävän sähköntuotantolisän energiankulutuksen huippuaikaan, jolloin markkinahinnatkin ovat korkeimmillaan.