Kattoperusteiset aurinkoenergiajärjestelmät


Kattoasennus on usein kokonaisratkaisultaan edullisin ja siihen soveltuvat hyvin erityyppiset katot

Energiankulutushuippu on usein päiväsaikaan, jolloin itse tuotetulla aurinkoenergialla voidaan tasata kulutushuippuja

Teollisuuden ja kaupan kattoja eivät katvealueet rajoita

Aurinkoenergiajärjestelmien suunnittelussa kannattaa hyödyntää teollisuushallien, kauppakeskusten ja muiden suurten rakennusten kattoja, jotka eivät yleensä ole hyötykäytössä. Ne ovat usein aukeilla alueilla tai nousevat muuten ympäristöään korkeammiksi. Suomessa tällaiset alueet perustetaan tyypillisesti entisille maanviljelysmaille ja pelloille, joille on esteetön auringonpaiste läpi vuorokauden.

Teollisuus- ja kauppakiinteistöjen energiankulutushuippu on usein päiväsaikaan, jolloin itse tuotetulla aurinkoenergialla voidaan tasata kulutushuippuja tai parhaassa tapauksessa tuottaa jopa kaikki ilmastoinnin tarvitsema lämmitys- ja jäähdytysenergia kesäaikana.

Suurten kiinteistöjen omistajat tai haltiat ovat pääasiassa yrityksiä, jotka ovat oikeutettuja TEM:n investointiavustukseen, joka on 30.4.2019 asti 25% aurinkoenergiajärjestelmän investointikustannuksesta ja vastaavasti 1.5.2019 jälkeen tehdyistä investoinneista 20%.