Maatuulivoimalaratkaisut


Maatuulivoimalaitoksen sijainnilla on ratkaiseva merkitys tuuligeneraattorin tuottamalle energialle

Tuulen keskinopeuden tulee olla keskimäärin 5 m/s riittävän tuoton aikaansaamiseksi

Kaupalliset tuulienergiapuistot vaativat esteettömän tuulen

Tuulienergiapuistoja voidaan rakentaa myös pienemmillä tuuligeneraattoreilla etenkin saaristoon, kun sähköntarve on rajallinen. Kun tuulipuistohankkeissa halutaan välttää viranomaisrajoitukset lentokorkeuden ja tutkahäiriöiden osalta, sopiva ratkaisu on alle 45 m lapakorkeuteen nousevat tuuliturbiinit. Tällöin 50 kW Tuge teollisuustuulivoimala tarjoaa hyötysuhteeltaan ja melutasoltaan optimiratkaisun.

Erityisesti pienemmät yhteisöt ja osuuskunnat voivat suunnitella jäsenilleen oman tuuleen perustuvan sähköntuotantojärjestelmän, joka myy tuotantonsa jakeluverkkoon. Tällaiset toimijat saavat TEMin investointiavustusta 15-20%. Mikäli investointi ylittää 1 MW, hakijan tulee esittää pitkäaikainen sähkönmyyntisopimus. Yli 5 MW hankkeille tukea ei ole kuitenkaan saatavilla.

Ladattavat pientuulivoimalaesitteet