Energiapuistot


Saarekekäyttö edellyttää usein energian varastointia

Akkujärjestelmät ovat tähän käyttöön sopivimpia kaupallisesti valmiita ratkaisuja

Energiapuistoissa energian varastointi tulee kyseeseen, kun halutaan riippumattomuutta

Uusiutuvan energian tuotantopuistot vaativat yleensä tuekseen energianvarastointijärjestelmiä, mikäli halutaan turvata suunnitellulle kulutukselle riittävästi uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä tai mikäli puistoa on tarkoitus käyttää saarekekäytössä kantaverkosta irrotettuna. Tällöin sähköntuotantojärjestelmiin voidaan liittää energian varastointijärjestelmiä, joista akkujärjestelmät ovat tähän käyttöön sopivimpia kaupallisesti valmiita ratkaisuja.

Sitra on raportoinut julkaisussaan 2018, että Suomen asettamat päästötavoitteet edellyttävät 5000MWh energiavarastoinvestointeja uusiutuvaan energiaan perustuvien tuuli- ja aurinkovoimaloiden yhteyteen vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä suurin yksittäinen energiavarasto 2MWh on rakenteilla LEMENE-projektiin Lempäälään.