Haja-asutusalueiden ratkaisut


Akuilla voidaan varastoida energiaa kulutusajankohtaan

Kulutushuippujen leikkaamiseen ja ylituotannon varastoimiseen akut ovat toimiva ratkaisu

Energian varastoinnilla optimoituun tuotantokapasiteettiin

Haja-asutusalueiden aurinko-, tuuli- ja hybridisähköjärjestelmät saadaan huomattavasti omavaraisemmiksi, kun niihin lisätään oikein mitoitettu akusto energian varastointiin. Energian varastoinnilla voidaan myös optimoida kunkin energiantuotantomuodon mitoituskapasiteettia niin että saadaan kokonaistaloudellisesti kuhunkin kohteeseen kokonaisedullisin ratkaisu.

Akkuteknologia on voimakkaassa kehitysvaiheessa ja energian varastointiin on tulossa koko ajan edullisempia ja pitkäikäisempiä ratkaisuja sähköautoteollisuuden akkukehityksen vanavedessä. Akkuenergiaa käytetään uusiutuvan energian tuotannossa pääasiassa lyhytaikaisten kulutushuippujen ja tuotantokatkosten aiheuttaman hetkellisen energiatarpeen tyydyttämiseen, jolloin puhutaan alle tunnin kestävistä akkuvaraston energiamäärän purkaustehoista.