Pientalot


Pientaloilla riittävästi kattopinta-alaa aurinkopaneeleille

Aurinkosähköjärjestelmistä on tullut merkittävä ostosähkön kulutusta leikkaava vaihtoehto

Kotitalousvähennykset käyttöön investoinneissa

Aurinkopaneelit yleistyvät kotien katoilla nopealla tahdilla, kun erilaiset lämpöpumppuratkaisut ovat yleistyneet lämmitys- ja jäähdytyskäytössä, jolloin usein esiin nouseva kysymys on kannattavuus. Yksityishenkilö, joka teettää työtä kotona tai vaikkapa kesämökillä, voi saada teettämänsä työn osuudesta puolet (50%) kotitalousvähennystä. Aurinkopaneelien asennus kuuluu vähennyksen piiriin. Vähennyksen maksimimäärä on 2400 euroa vuodessa henkilöä kohden.

Investointivähennyksen lisäksi omaan käyttöön tuotetusta sähköstä ei tarvitse maksaa kulutusperusteisia siirtomaksuja eikä veroja. Pientalojen järjestelmät eivät myöskään edellytä viranomaislupia. Ainoastaan järjestelmän toimittajilla ja asentajilla tulee olla sähköasennuksiin tarvittavat oikeudet. Mikäli kotitalouden aurinkopaneelit tuottavat sähköä yli oman tarpeen, voidaan ylijäämä myydä vapaasti markkinoilla.

7,5kW Aurinkopanelijärjestelmä Pirkkalassa