Haja-asutusalueiden ratkaisut


Uusiutuva energia ja omavaraisuus nousevia megatrendejä

Ennen liityntä julkiseen sähköverkkoon oli edistyksen mitta, nyt tavoitteeksi on tullut omavaraisuus

Lisäenergiaa pientuuligeneraattorilla

Asutuskeskusten ulkopuolella pientalot sijaitsevat usein ympäröivää maastoa korkeammalla, mäen laella tai harjun rinteellä, jolloin sopivaksi uusiutuvan energian lähteeksi soveltuvat AirDolphinin nimellisteholtaan 1 kW tuulivoimalat, jotka voidaan kytkeä myös akkujen kautta sähköverkkoon. Ne ovat kompakteja ja luotettavia pitkän eliniän omaavia ratkaisuja, joissa estetiikkakaan ei ole esteenä.

Toinen merkittävä käyttökohde ovat korkeat toimistorakennukset ja niiden tuulelle alttiit kattorakennelmat. Niitä voidaan käyttää jopa arkkitehtuurisina elementteinä sijoittelemalla niitä esteettisesti sopiville paikoille. Ne voivat toimia tuolloin joko sisäiseen sähköverkkoon kytkettyinä akkujen välityksellä tai erillisenergialähteinä muiden sähkönkulutuskohteiden syötössä, kuten kohdevalaistus, mainosvalot, katoille sijoitetut telelinkkilaitteet jne.

Ladattavat pientuulivoimalaesitteet