Erikoisratkaisut


Kantaverkon ulottumattomissa akut ovat välttämättömiä sähkönsaannin turvaamiseksi

Kehittyneet energian varastointijärjestelmät ovat syrjäyttämässä dieselgeneraattoreita

Huoltovapaus on perusedellytys

Saarekekäyttöratkaisut kuten sähkönsiirto- ja jakeluverkkojen ulottumattomissa olevat sähköenergian käyttökohteet ja telemasto- sekä sääasemaratkaisut vaativat tuekseen aina energian varastointijärjestelmät, jotta häiriötön sähkönsaanti voidaan turvata. Huoltovapaat akkujärjestelmät ovat näissä kohteissa välttämättömiä.

Kehittyneet energian varastointijärjestelmät ovat syrjäyttämässä dieselgeneraattoreita useissa käyttökohteissa varsinkin saaristossa ja miehittämättömissä kohteissa. Erityisesti luontokohteissa nestemäisten polttoaineiden kuljetus, siirto ja täyttö lisäävät maaperän ympäristöriskiä. Lisäksi polttomoottorit tuottavat ympäristöön aina paikallista melua ja pakokaasuja.