Maavaraiset aurinkoenergiapuistot


Joutomaat sopivimpia kohteita maavaraisiin suuriin aurinkoenergialaitoksiin

Aurinkoenergiapuistot toteutetaan maa-asennuksina kohteissa, joissa rakennusten kattopinta-ala on rajoittavana tekijänä laitoksen kokoa määriteltäessä

Kaupalliset aurinkovoimalaitokset nousussa

Aurinkoenergiapuistoja rakennetaan tavoitteena tuottaa mahdollisimman paljon aurinkosähköä käytettävissä olevaa maapinta-alaa kohden. Jos verkkoon kytketty teho on yli 1 MW, puhutaan teollisen mittakaavan laitoksista, joiden energiantuotanto myydään pääsääntöisesti sähköpörssiin paikallisen sähkönjakeluverkkoyhtiön kautta. Suomessa on kehitteillä useita teollisen mittakaavan laitoksia mm. Lempäälään, Kalajoelle ja Lahteen.

Teollisen mittakaavan laitoksia voidaan rakentaa myös energian tuottamiseen esim. alueella olevan yritystoiminnan ja kaupan tarpeisiin. Tällöin kyseeseen voivat tulla alueellisen mikroverkon kautta syötettävät energiankäyttöyhteisöt, jotka voivat olla sähköntuotannoltaan jopa omavaraisia, kuten Lempäälän Energian LEMENE-hanke Ideaparkin vieressä olevassa Marjamäessä, jossa on hyödynnetty myös muita energialähteitä kuten maakaasua sähköntuotantoon.