Saarekekäyttöratkaisut


Luotettavuus ratkaisevassa roolissa sähkönsaannin turvaamisessa

Sähköenergian saatavuus on perusedellytys digitalisoituneessa elinympäristössä

Sähkönsiirtoverkko ei ulotu kaikkiin kohteisiin, ei varsinkaan saaristossa ja vapaa-ajan kohteissa

Kun sähkönsiirtoverkko ei ulotu energiankäyttökohteeseen, mutta sähköenergian tarve on kuitenkin merkittävä kuten esimerkiksi saaristokylissä, ratkaisu on 10 kW Tuge teollisuustuulivoimala, jonka perustus- ja huoltokustannukset ovat alhaiset. Se on ainoa markkinoilla oleva 10kW tuulivoimala, joka on saanut Class 1 luokituksen. 10kW Tuge tuuligeneraattori on myös sopiva maatilojen energiantuotantoon ja kulutushuippujen tasaamiseen.

Saarekekäytössä tärkeintä on energiantuoton varmuus, kun yhteys kantaverkkoon puuttuu. Tugen 10kW mitattu tuotanto testikäytössä Kökarin saarella vuoden 2018 viimeisen kuuden kuukauden aikana oli 18 005kWh ja käytettävyys oli 93,7%. Tuohon testikauteen sisältyi Suomen mittaushistorian korkein keskituulilukema 32,5 m/s nimenomaan Kökarin kunnassa, jossa testit tehtiin.

Ladattavat pientuulivoimalaesitteet