Erikoiskohteiden ratkaisut


Maailman digitalisoituessa sähköä tarvitaan kaikkialla

Tavoitettavuudesta tässä ja nyt on tullut perusarvo ja -olettamus ja kaiken toiminnan lähtökohta

Äärimmäiset käyttökohteet vaativat luotettavuutta

Kun sähköenergian saanti on varmistettava kaikissa olosuhteissa esim. telemastoissa ja sääasemilla, energian tuotanto voidaan turvata huoltovapailla AirDolphinin tuuligeneraattoreilla, joita on asennettu tuhansittain vaativiin sääolosuhteisiin ympäri maailman. Kiwatilla on kymmenen vuoden kokemus AirDolphinin tuuligeneraattoreista ja niitä on käytössä niin kaupunkialueella kuin saaristossakin ja lukuisissa erikoiskohteissa, kuten telemastoissa ja sääasemilla.

AirDolphinin tuuligeneraattorit on varustettu itsepyörähdysautomatiikalla, joka pyöräyttää roottoria aika ajoin, ja jolla estetään jään tai lumen epätasainen jakautuma roottorin lavoissa esimerkiksi tuulettomina ajanjaksoina. Tällöin voidaan välttyä haitalliselta epätasapainolta, joka ei ole hyväksi tuuligeneraattorille yleensäkään, mutta joka myös heikentää roottorin liikkeellelähtöä pienillä tuulilla.

Ladattavat pientuulivoimalaesitteet