Maatilaratkaisut


Maatilat saavat investointitukea aurinkoenergian tuotantoon

Maatiloilla on yleensä merkittävästi vapaata kattopintaa aurinkopaneeleille

Maatiloilla sähkönkulutuksen huippu on usein päiväsaikaan

Maataloustuottajat voivat saada investointitukea aurinkosähkön tuotantoon. Investointituen myöntäminen perustuu riittävään ja tunnistettavaan omaan käyttöön maataloustuotannossa. Maatiloilla sähkönkulutuksen huippu on usein päiväsaikaan, jolloin kulutusta voidaan kattaa merkittävästi omalla aurinkoenergiantuotannolla. Maatiloilla on yleensä merkittävästi kattopinta-alaa ja tarvittaessa aurinkopaneeliasennukset voidaan tehdä myös maaperusteisesti.

Mitä enemmän kulutuksessa on hetkellistä vaihtelua, sitä suurempi merkitys on tuotetun energian käytön optimoinnissa esimerkiksi veden lämmitykseen. Uusimman MMM:n asetuksen 246/2018 mukaisesti maataloustuottajat voivat saada tuotantotukea 1100 EUR 100kW:n sähkötehoon asti ja tätä ylittävälle osalle 800 EUR.