Teolliset hybridiratkaisut


Eri energiantuotantomuotojen yhdistäminen lisää käytettävyyttä

Uusiutuvien energialähteiden rinnalla sähköä voidaan tuottaa myös muilla tavoilla

Ensimmäiset kaupalliset hybridiratkaisut rakenteilla

Energiantuotannon tasaamiseksi ja vuoden- sekä vuorokaudenaikojen kulutushuippujen kattamiseksi on järkevää tuottaa uusiutuvaa sähköenergiaa erilaisilla tuotantomuodoilla kuten aurinkopaneeleilla ja tuulivoimaloilla samassa kohteessa, jolloin eri tuotantomuodot täydentävät toisiaan. Uusiutuvien energialähteiden rinnalla sähköä voidaan tuottaa myös muilla tavoilla.

Suomeen ollaan rakentamassa parhaillaan ensimmäistä teollista hybridienergiajärjestelmää Lempäälän LEMENE-hankkeessa Ideaparkin vieressä olevaan Marjamäen teollisuus- ja yrityspuistoon, jossa on hyödynnetty myös muita energialähteitä kuten maakaasua ja polttokennoja sähköntuotantoon. Kokonaisteholtaan 12 MW laitos on kaupallisessa käytössä vuoden 2019 syksyllä.