Uusiutuvan energian investoinnin kannattavuus on monen asian summa

4.2.2021

Aurinkoenergiajärjestelmän mitoitus on avainasemassa

Aurinkosähköjärjestelmän hankinnan ja käytön kannattavuus on sidoksissa moneen asiaan, kuten auringon säteilymäärään, aurinkopaneelien sijaintiin ja sijoitteluun sekä järjestelmän hankintahintaan. Uusiutuvaan energiaan tehdyn investoinnin takaisinmaksuaikaan vaikuttaa olennaisesti myös sähkön hinnasta ja siirtohinnasta sekä verosta muodostuvan sähkön kokonaishinnan kehitys.

Aurinkosähköjärjestelmän tulee olla huolellisesti mitoitettu kulutuskohteen sähkönkulutukseen ja saatavilla olevan aurinkoenergian määrään nähden. Ylimitoitettuna järjestelmä pidentää investoinnin takaisinmaksuaikaa ja alimitoitettuna puolestaan estää optimaalisen tuoton saannin.

Aurinkoenergia on käyttökustannuksiltaan edullinen vaihtoehto, sillä sitä varten asennettavat laitteet ovat pitkäikäisiä. Laitteet eivät tarvitse myöskään erityisempiä huoltotoimenpiteitä, sillä niissä ei ole liikkuvia osia. Sadevesi ja tuuli riittävät pitämään aurinkopaneelit puhtaina. Aurinkosähköjärjestelmän synnyttämät kustannukset painottuvatkin elinkaarensa alkuun, paneelien ollessa merkittävin kuluerä järjestelmän kustannusrakenteesta. Muita investoinnin kulueriä muodostuu myös telineistä, kiinnityksistä, kaapeloinneista ja asennustöistä.

Aurinkopaneelien tuotto laskee ensimmäisenä vuotena n. 2 % ja sitä seuraavina vuosina n. 0,5 % vuodessa niin, että aurinkopaneelivalmistajat antavat paneeleille 85 %:n tehontuotantotakuun nimellistehosta aina 25 vuoteen saakka. Tosin järjestelmä tuottaa aurinkosähköä tämän jälkeenkin, mutta vain pienemmällä teholla.

Itse tuotettu aurinkosähkö kannattaa hyödyntää tietenkin mahdollisimman tehokkaasti itse, esimerkiksi yrityksen sähköistetyn autokannan ja kiinteistöjen käyttövoimana. Mitä tehokkaammin ja kauemmin itse tuotettua aurinkosähköä pystyy hyödyntämään, sitä kannattavammaksi investointi tulee.

Tuulivoimala tarvitsee sille optimaalisen sijainnin

Maatuulivoimalaitoksen sijainnilla on ratkaiseva merkitys tuuligeneraattorin tuottamalle energialle. Tuulen vuotuisen keskinopeuden tulee olla vähintään 5 m/s riittävän tuoton aikaansaamiseksi. Tuulienergia on hyvä vaihtoehto meren läheisyydessä ja avoimilla paikoilla. Mitä korkeammalle paikalle tuulivoimala sijoitetaan, sitä tehokkaammin sillä pystytään tuottamaan energiaa. Puiden runsaus tai urbaani ympäristö taloineen häiritsevät tuulienergiaratkaisujen toimintaa.

Tuulivoiman hyödyntäminen lisääntyy nopealla vauhdilla. Viime vuosina tapahtuneen teknologisen kehityksen myötä voidaan uuden tuulivoimalan todeta olevan vanhemman sukupolven voimalaa tuottoisampi ja ohittaneen jo perinteisen fossiiliseen polttoaineeseen perustuvat sähköntuotantojärjestelmät.

Samaan kohteeseen rakennetut aurinkopaneelit ja tuulivoimala täydentävät energiantuotantomuotoina hyvin toisiaan. Tällainen hybridienergiaratkaisu, jossa hyödynnetään sekä aurinko- että tuulienergiaa voi olla järkevä ratkaisu sellaisessa kohteessa, jossa energiankulutus tapaa olla tasaista läpi vuoden. Energiantuotantoa voidaan tällä tavoin tasata tuottamalla sekä aurinko- että tuulienergiaa ja kattaa vuoden- ja vuorokaudenaikojen kulutushuippuja. Tulevaisuudessa akkuteknologian kehittyessä hybridienergiaratkaisuun voidaan liittää myös sähköenergian varastointi etenkin hetkellisten kulutushuippujen tasaamiseen.

Yleinen kustannuskehitys tukee uusiutuvan energian investointeja

Uusiutuvaan energiaan tehtyjen investointien maailmanlaajuinen lisääntyminen ajaa niiden investointikustannuksia perinteisempien energiamuotojen tasolle ja jopa niiden alle riippuen investointiympäristöstä. Esimerkiksi aurinkoenergiajärjestelmien rakentamisessa tarvittavien paneelien hinnat ovat laskeneet niiden tuotantovolyymien kasvusta johtuen dramaattisesti viimeisen vuosikymmenen aikana. Tässä grafiikkaa sähköenergian tuotantomuotojen kustannusten kehityksestä Kiinassa, joka on maailman suurin energiankuluttaja ja jossa valtaosa maailman aurinkopaneeleista tuotetaan:

Average power generation cost (LCOE) trend in China (Wood Mackenzie)

Yhteiskunta auttaa pyrkimyksissämme kohti hiilineutraaliutta

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) energiatuen tavoitteena on edistää uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä energianjärjestelmän muuttamiseksi vähähiiliseksi pitkällä aikavälillä. Tietoa tuesta ja sen hakemisesta löytyy Työ- ja elinkeinoministeriön ja Business Finlandin verkkosivuilta.

 

Oletko kiinnostunut tuottamaan itse uusiutuvaa energiaa? Hyödynnä Kiwatin asiantuntemus ja pyydä meiltä tarjous energiaratkaisusta, jossa on huomioituna investoinnin kannattavuuteen vaikuttavat yksityiskohdat. Ota yhteyttä!

Jaa: