Tarjoa asiakkaallesi vihreämpiä tuotteita ja palveluja

6.10.2020

Vastuullinen yritys pyrkii minimoimaan sen toiminnasta aiheutuvat negatiiviset ympäristövaikutukset. Ympäristövaikutuksia tulee pyrkiä tarkastelemaan tuotteen tai palvelun koko elinkaaren ajalta, tuotekehityksestä kierrätykseen. Sen lisäksi, että yritys noudattaa ympäristöasioidensa hoidossa lainsäädäntöä, tulee sen kehittää toimintaansa jatkuvasti.

Taloudellisuus ja ekologisuus tukevat vastuullisuuden osa-alueina toisiaan. Yrityksen ympäristövastuullisuutta edesauttavilla kehitystoimenpiteillä säästetään sekä rahaa että ympäristöä.

Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta

Ilmastonmuutoksen hillitseminen tulee koskettamaan yrityksiä yhä konkreettisemmin kaikilla toimialoilla. Elinkeinoelämän keskusliiton vuonna 2017 teettämän tutkimuksen mukaan jo 31 % suomalaisista pk-yrityksistä on liikkeellä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Vuonna 2015 vastaava luku oli 22 %. Ilmasto-orientoituneisuuden kasvua on tapahtunut niissä yrityksissä, joille päästövähennykset ovat vastuullisuusteko tai kustannustekijä.

Kehitystä ilmastoystävällisempään suuntaan ovat ajamassa sekä asiakkaiden odotukset yritysten vastuullisuudesta että viranomaisten koko ajan kiristyvät päästövähennysvaatimukset. Yleisradio Oy:n teettämän tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista on sitä mieltä, että jokaisen suomalaisen on oma-aloitteisesti muutettava elintapojaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Suomen hallituksen tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Tämä tarkoittaa, että päästöjen ja hiiltä sitovien nielujen tulee olla tuolloin yhtä suuret.

Osoita ilmastoystävällisyyttäsi investoimalla uusiutuvaan energiaan

Minkälaisiin ilmastotoimiin sinun yrityksesi on sitoutunut? Minkälainen yrityksesi hiilijalanjälki on ja minkälaisin keinoin pyritte sitä pienentämään? Ympäristötietoiset kuluttajat äänestävät jaloillaan ostopäätöksiä tehdessään. Yritykset ovat kiinnostuneita yhteistyökumppaneittensa vastuullisuudesta ja tarjouskilpailussa yhtenä painavana kriteerinä saattaa olla juuri hiilijalanjälki.

Energiantuotanto on yksi merkittävimmistä ilmastonmuutosta aiheuttavien päästöjen aiheuttajista. Uusiutuvan energian tuotanto on keino irrottautua fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta energiajärjestelmästä. Aurinko- ja tuulienergian osuus energiantuotannosta kasvaa Suomessa koko ajan.

Kiwatti tarjoaa yrityksille ja julkiselle sektorille aurinko- ja tuulienergiajärjestelmiä sekä hybridiratkaisuja. Uusiutuvaan energiaan pohjautuvat energiaratkaisut mahdollistavat hiilijalanjäljen pienentämisen ja etenemisen kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Uusiutuvalla energialla tuotetut tuotteet ja palvelut ovat konkreettinen osoitus vastuullisuudesta, oli kyseessä sitten konepaja, muuttofirma, logistiikkayritys tai huonekalumyymälä. Itse tuotettua vihreää sähköä voidaan hyödyntää muun muassa tuotteiden valmistuksessa, varastoinnissa, sähköautojen latauksessa, kylmäsäilytyksessä, toimitilojen valaistuksessa, ilmastoinnissa, jäähdyttämisessä ja lämmittämisessä.

Aurinkoenergiajärjestelmän rakentamisen edellytyksenä on riittävä katto- tai maapinta-ala sekä läpi vuorokauden esteetön auringonpaiste. Tuulivoiman tuotannossa tuulen keskinopeuden tulisi olla keskimäärin 5 m/s riittävän tuoton aikaansaamiseksi.

Uusiutuvaan energiaan investoiminen tuo yritykselle ympäristöhyötyjen lisäksi mahdollisuuden kasvattaa energiaomavaraisuuttaan sekä saavuttaa kustannussäästöjä. Itse tuotettu vihreä sähkö on alkuinvestointien jälkeen ilmaista, eikä siitä tarvitse maksaa siirtohintaa tai sähköveroa.

 

Kiinnostuitko uusiutuvaan energiaan pohjautuvista energiaratkaisuista? Ota yhteyttä Kiwattiin!

 

Jaa: