Sähköistä autokantasi ja tuota siihen itse energia

16.12.2020

Sähköllä kulkevien autojen osuus autokannasta kasvaa koko ajan. Pariisin ilmastosopimuksen suuntaviivoja seuraavat valtiot kamppailevat nyt tosissaan hiilivapaan tulevaisuuden puolesta. Huoli ilmaston lämpenemisestä ja tiukentuvat päästölait muokkaavat tapojamme kuluttaa ja liikkua. Yhteiskuntamme kannustaa sähköautoiluun siirtymistä poistettuaan sähköautoista ja ladattavista hybrideistä sähköveron lähes kokonaan, onhan autoilu yksi suurimmista kasvihuonekaasujen tuottajista. Autojen sähköistäminen on tällä hetkellä globaali trendi, mihin ovat reagoineet niin autonvalmistajat kuin päättäjätkin.

Sähköautojen omistaminen houkuttelee yhä useampia. Jotta sähköautoilu olisi tiemme hiilijalanjäljen pienenemiseen, olisi olennaista tuottaa siihen tarvittava sähkö hiilivapaasti. Tällä tavoin sähköautot voivat olla merkittävä keino vähentää kasvihuonepäästöjä.

Itse tuotetun uusiutuvan energian hyödyt

Sähkön siirtohintojen noustessa itse tuotettu energia alkaa yhä useamman mielestä tuntua varteenotettavalta vaihtoehdolta. Itse tuotetun aurinkosähkön hyödyntäminen on arkipäiväistymässä. Uusiutuvaan energiaan investoivilla yrityksillä on mahdollisuus kasvattaa energiaomavaraisuuttaan, vähentää ostetun energian määrää, saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä sekä kasvattaa yrityksen ja kiinteistön arvoa. Ympäristövastuullinen yritys nähdään myös kiinnostavana ja tulevaisuuteen katsovana toimijana.

Monella yrityksellä on olemassa katto- ja maapinta-alaa, joka sopisi hyödynnettäväksi aurinkosähkön tuotantoon. Itse tuotettua vihreää energiaa voidaan käyttää sähköisen autokannan lataamiseen, jolloin autoilua voidaan toteuttaa lähes nollapäästöillä – olipa kyseessä sitten kuljetus- tai ruokajakeluyritys, taksi, energiayhtiö, kiinteistöhuolto, kunta tmv. Samaa energiaa kannattaa toki hyödyntää myös kiinteistöjen käyttövoimana.

Uusiutuvan energian investoinneissa voi halutessaan lähteä liikkeelle pienimuotoisemminkin ja kasvattaa panostuksia pikkuhiljaa suuremmiksi.

Kiwatti auttaa pyrkimyksissänne kohti hiilivapautta

Kiwatti toimittaa uusiutuvan energian järjestelmiä Avaimet käteen -periaatteella. Toimitus kattaa tällöin aurinko- ja/tai tuulienergian tuottamiseen tarvittavat järjestelmät, energian varastoinnin mahdollistavat akut sekä kuljetusvälineiden latausasemat. Kiwatti pystyy tarjoamaan asiakkaillensa tarvittaessa myös sähköautot yhteistyökumppaniverkostonsa kautta.

Aurinkoenergian tuotantojärjestelmät soveltuvat hyvin sellaisiin kohteisiin, joissa on runsaasti katto- tai maapinta-alaa hyödynnettävänä. Jos kiinteistössä on rajoitetusti kattopinta-alaa, voidaan aurinkoenergiajärjestelmä toteuttaa maa-asennuksin. Tuulienergiaratkaisut vaativat riittävän voimakkaan keskituulen nopeuden toimiakseen kannattavasti. 

Uusiutuvan energian investointiprojekti aloitetaan aina huolellisella kartoitusvaiheella, mikä luo pohjan onnistuneelle toteutukselle. Läpikäytäviä asioita ovat asiakkaan energiantarve, kulutus sekä kiinteistön katon tai maa-alueen soveltuvuus energian tuotantopaikaksi. Tehdyn kartoituksen pohjalta voidaan asiakkaalle ehdottaa heille parhaiten sopivaa ratkaisua.

West Express luottaa Kiwatin aurinkoenergiajärjestelmään

Ympäristöystävällisyyttä toiminnassaan korostava kuljetus- ja maanrakennusalan moniosaaja West Express Oy luottaa Kiwatin asiantuntijuuteen investoidessaan uusiutuvaan energiaan. West Expressillä on käytössään sekä sähköautoja että kaksi sähkökäyttöistä työkonetta, jotka kulkevat puhtaasti itse tuotetulla aurinkosähköllä. Aurinkoenergiaa kerätään yrityksen kiinteistön kattopinnalle asennettujen aurinkopaneelien avulla. West Expressin toimitusjohtaja Kai Både on ollut erittäin tyytyväinen Kiwatilta tilatun aurinkoenergiajärjestelmän ja sähkötyökoneiden yhdistelmään. Tulevaisuudessa he aikovat kasvattaa sekä aurinkopaneelien että sähkökäyttöisten työkoneiden määrää nykyisestä. West Express on loistava esimerkki ympäristöasioita positiivisesti edistävästä yrityksestä!

 

West Express Oy tuottaa aurinkoenergiansa Kiwatin toimittaman aurinkoenergiajärjestelmän avulla.

 

West Expressin työmailla käytössä oleva sähkökäyttöinen kauhakuormaaja Kramer 5055E kulkee itse tuotetulla aurinkosähköllä. Kuva: Kramer

 

Yhteiskunta tukee uusiutuvaan energiaan ja sähköautoiluun liittyviä investointeja:

TEM:n energiatuki

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) energiatuen tavoitteena on edistää innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä energianjärjestelmän muuttamiseksi vähähiiliseksi. Suurten kiinteistöjen omistajat tai haltiat ovat pääasiassa yrityksiä, jotka ovat tähän investointiavustukseen oikeutettuja. Vuonna 2020 energiatuki aurinkosähköhankkeille on 20 % ja pientuulivoimahankkeille 15-20 % niiden investointikustannuksesta. Lisää tietoa TEM:n energiatuesta löytyy Työ- ja elinkeinoministeriön ja Business Finlandin verkkosivuilta.

 

Valtion tuki sähköauton hankintaa varten

Uuden sähköauton ostaja tai pitkäaikaisvuokraaja voi saada 2000 euroa valtion hankintatukea vuoteen 2021 asti. Lisätietoja löydät täältä. Tätäkin tukea huomattavasti suurempi tuki on itseasiassa täyssähköauton tai ladattavan hybridiauton autoveron alennus, joka nousee jopa 90 -95 prosenttiin vastaavan hintaiseen polttomoottoriautoon verrattuna. Esimerkiksi 50000 euron hintaisessa polttomoottoriautossa autoveron osuus on tyypillisesti 15000 – 20000 euroa riippuen auton päästöistä, kun se lataushybridillä tai täyssähköautolla on tyypillisesti 1500 – 2500 euroa.

 

ARA:n (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) avustus sähköautojen latausinfran rakentamiseen

Tukea voivat hakea asuinrakennuksen omistavat yhteisöt esim. taloyhtiöt ja vuokrataloyhteisöt sekä niiden omistamat pysäköintiyhtiöt. Lue lisää täältä

 

Haluaisitko tietää lisää uusiutuvan energian tuotantoon ja varastointiin liittyvistä ratkaisuistamme? Ota yhteyttä Kiwattiin!

 

Jaa: