Vastuullisuus vaatii tekoja


Miksi investoida uusiutuvaan energiaan?

Ihmisten tietoisuus ympäristöasioista on kasvanut. Yrityksiltä odotetaan käytännön tekoja puhtaamman elinympäristön ja paremman tulevaisuuden puolesta. Vastuullinen yritys tiedostaa sen omasta toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset, ja se on kiinnostunut myös alihankintayritystensä vastuullisuudesta. Ilmastoasioihin panostaminen voi kasvattaa yrityksen kilpailukykyä sen erottautuessa positiivisesti muista alalla toimivista.

18.9.2020

Kohti vihreämpää huomista

Energiantuotannolla on merkittävä vaikutus ilmastonmuutokseen. Kestävyyteen perustuvan energiantuotannon avulla voimme vähentää maapalloa lämmittäviä kasvihuonepäästöjä ja hillitä näin ilmastonmuutosta. Aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergia, maalämpö sekä aalloista ja vuoroveden liikkeistä saatava energia ovat uusiutuvaa energiaa. Uusiutuvan energian lähteitä voidaan ihmiskunnan näkökulmasta katsottuna pitää loppumattomina. Bioenergiaa lukuun ottamatta uudet energialähteet eivät vapauta ilmaan kasvihuonekaasuina tunnettuja hiilidioksidi-, metaani- ja typpidioksidipäästöjä.

Kustannussäästöjä uusiutuvan energian investoinneilla

Sähkön myynti- ja siirtohintojen noustessa voi itse tuotettu energia alkaa tuntumaan varteenotettavalta vaihtoehdolta. Uusiutuvaan energiaan investoivan yrityksen on mahdollista saavuttaa kustannussäästöjä ja kasvattaa energiaomavaraisuuttaan.

Kiwatti Oy:llä on vuosien kokemus uusiutuvan energian ratkaisuista. Se tarjoaa aurinko- ja tuulienergiajärjestelmiä sekä hybridiratkaisuja yrityksille ja julkiselle sektorille. ”Kiinteistöjen energiankulutushuiput esiintyvät useimmiten päiväsaikaan ja niitä voidaan tasata itsetuotetulla aurinkoenergialla. Aurinkoenergialla voidaan kesäaikana tuottaa esimerkiksi kaikki ilmastoinnin tarvitsema lämmitys- ja jäähdytysenergia”, kuvailee Kiwattin projektijohtaja Pasi Vuorio.

”Samaan kohteeseen rakennetut aurinkopaneelit ja tuulivoimala täydentävät energiantuotantomuotoina hyvin toisiaan. Tällainen hybridiratkaisu voi olla järkevä vaihtoehto esimerkiksi metallipajalla, jossa energiankulutus voi olla hyvinkin tasaista läpi vuoden. Energiantuotantoa voidaan tasata tuottamalla sekä aurinko- että tuulienergiaa ja kattaa vuoden- ja vuorokaudenaikojen kulutushuippuja”, jatkaa Vuorio.

Mikä olisi sopiva uusiutuvan energian ratkaisu?

”Aurinkoenergia soveltuu hyvin sellaisiin kohteisiin, joissa on runsaasti joko katto- tai maapinta-alaa. Aurinkoenergia on myös edullisin vaihtoehto, sillä sitä varten asennettavat laitteet ovat pitkäikäisiä. Laitteet eivät tarvitse erityisiä huoltotoimenpiteitä, sillä niissä ei ole liikkuvia osia. Tuuli ja sadevesi riittävät pitämään aurinkopaneelit puhtaina”, kertoo Vuorio.

Aurinkoenergia on hyvä vaihtoehto asennettavaksi esimerkiksi konepajahallien, teollisuuskiinteistöjen ja laitosrakennusten suuriin kattopintoihin. Aurinkoenergialla voidaan kattaa ilmanvaihdossa, lämmityksessä ja jäähdytyksessä tarvittava sähkö. Mikäli kohteessa olisi rajoitetusti kattopinta-alaa, voi Kiwatti toteuttaa aurinkoenergiajärjestelmän maa-asennuksin.

”Tuulienergiaratkaisut vaativat luonnollisesti esteettömän tuulen toimiakseen. Tuulienergia on hyvä vaihtoehto erityisesti rannikkoseuduilla. Myös maaseutu tarjoaa avointa maa-aluetta. Puiden runsaus tai urbaani ympäristö taloineen häiritsevät tuulienergiaratkaisujen toimintaa. Tuulivoimala on aurinkoenergiajärjestelmää kalliimpi investointi, koska siinä on liikkuvia ja huollettavia osia”, kertoo Vuorio.

TEM:n energiatuki

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) energiatuen tavoitteena on edistää uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä energianjärjestelmän muuttamiseksi vähähiiliseksi pitkällä aikavälillä. Suurten kiinteistöjen omistajat tai haltiat ovat pääasiassa yrityksiä, jotka ovat tähän investointiavustukseen oikeutettuja. Vuonna 2020 energiatuki aurinkosähköhankkeille on 20 % ja pientuulivoimahankkeille 15-20 % niiden investointikustannuksesta.

Energiatukea ei myönnetä hankkeille, jotka on käynnistetty ennen tukipäätöstä. Tukihakemus tulee jättää Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin sähköisen asiointipalvelun kautta.

Lisää tietoa TEM:n energiatuesta löytyy Työ- ja elinkeinoministeriön ja Business Finlandin verkkosivuilta.

Uusiutuvaan energiaan investoiminen

• on keino hillitä ilmastonmuutosta

• tuo mahdollisuuden saavuttaa kustannussäästöjä

• mahdollistaa energiaomavaraisuuden kasvattamisen

• on konkreettinen osoitus vastuullisuudesta.

 

Oletko kiinnostunut uusiutuvan energian ratkaisuista? Ota yhteyttä Kiwattiin!

 

Tämä teksti on ensimmäinen osa blogisarjaamme, joka käsittelee uusiutuvan energian hyödyntämistä yritystoiminnassa. Käy ottamassa Kiwatin LinkedIn-sivu seurantaan, niin saat tiedon myös seuraavien tekstien julkaisusta.

Jaa: