Kasvata energiaomavaraisuuttasi uusiutuvan energian tuotannolla   

19.5.2021

Sähkön myynti- ja siirtohintojen kehityksen epävarmuus kasvattaa kiinnostuneisuutta itse tuotettua energiaa kohtaan. Ajatus energiaomavaraisuudesta ja valtakunnan sähköverkosta poistumisesta houkuttelee niin pientalojen omistajia kuin yrityksiäkin. Uusiutuvan energian tuotanto toimii ratkaisuna keskitettyyn energiantuotantoon perustuvasta energiajärjestelmästä irrottauduttaessa ja hiilineutraaliuteen tähdättäessä. Mutta onko pelkästään uusiutuvalla energialla mahdollista päästä energiaomavaraiseksi? 

Kiwatin avulla kohti energiaomavaraisuutta 

Uusiutuvan energian tuotannon perustuessa pitkälti aurinko- ja tuulienergiajärjestelmiin on keskeisimpänä haasteena tuotannon vaihtelevuus. Energiaomavaraisuuden saavuttaminen pelkästään uusiutuvan energian tuotannolla on haastavaa, muttei täysin mahdotontakaan.  

Kiwatti auttaa asiakkaitaan niin kasvihuonepäästöjen vähentämisessä kuin energiaomavaraisuusasteen kasvattamisessakin tarjoamillaan uusiutuvan energian järjestelmillä. Kesäkauden ollessa Suomessa lyhyt on energiaomavaraiseksi pääseminen pelkästään aurinkoenergian avulla haastavaa, kun taas samaan kohteeseen rakennetut aurinkopaneelit ja tuulivoimala täydentävät hyvin toisiaan. Tuulienergia sopii aurinkoenergiantuotannon paikkaamiseen niin pitkällä ja pimeällä talvikaudella kuin yöaikaankin. 

Kesäaikaan voidaan aurinkoenergiajärjestelmällä kattaa merkittävä osa pientaloasujan sähkönkulutuksesta tai yrityksen kiinteistön ilmastointiin tarvittavasta lämmitys- ja jäähdytysenergiasta. Autonomisesti toimivan uusiutuvan energian järjestelmän ideana on pyrkiä mahdollisimman tehokkaaseen energiankäyttöön. Energiaomavaraisuuteen pyrittäessä ovat energian varastoinnin mahdollistavat akut tärkeässä roolissa. Akkuenergia sopii käytettäväksi erityisesti lyhytaikaisten kulutushuippujen ja tuotantokatkosten aiheuttaman energiatarpeen tyydyttämiseen. 

Energiankulutuksen minimoiminen on tärkeintä 

Lähdettäessä suunnittelemaan uusiutuvan energian järjestelmää tulee katse suunnata aivan ensimmäiseksi sähkön kulutuksen tasoon. Energian kulutuksen minimoimiseksi tulee tehdä kaikki voitava, jossa mm. energiatehokas rakentaminen on avainasemassaRakennusten kokonaisenergiankulutusta voidaan alentaa ilmastoinnin tarkoituksenmukaisella suunnittelulla, hyvällä lämmöneristyksellätiiviillä rakenteilla sekä mahdollisimman vähän energiaa kuluttavilla valaistusjärjestelmillä ja sähkölaitteilla.  

Energiaomavaraisuuden tavoitteleminen toisiaan tukevien aurinko- ja tuulienergiatuotantojärjestelmien avulla on realistista kohteessa, jossa  

  • energian kulutus on mahdollista pitää maltillisena mm. energiatehokkaan rakentamisen ansiosta 
  • on riittävästi katto– tai maapinta-alaa hyödynnettävänä aurinkopaneelijärjestelmää varten 
  • kannattavan tuulivoimalan pystyttäminen on mahdollista  
  • järjestelmä pystyy itse optimoimaan energian tuotannon kulutusta vastaavaksi 
  • on oikein mitoitettu akusto energian varastointia varten 

 

Uusiutuvaan energiaan investoivalla on mahdollisuus saavuttaa kustannussäästöjä ja kasvattaa energiaomavaraisuuttaan. Ota yhteyttä Kiwattiin, niin saat ehdotuksemme kohteeseesi sopivasta uusiutuvan energian järjestelmästä. 

 

Jaa: