Huolellinen asennus ja jälkihuolto varmistavat tuottavuuden

Uusiutuvan energian järjestelmän asennus pitää sisällään sekä sähköteknisiä että mekaanisia asennusvaiheita. Valittu uusiutuvan energian muoto vaikuttaa paljolti jälkihuollon tarpeeseen.

11.3.2021

Aurinkoenergiajärjestelmän pystyttämistä edeltää tarkka mitoitus- ja suunnittelutyö

Kiwatti mitoittaa aurinkoenergiajärjestelmän aina asiakkaan energiatarpeen ja asennuskohteen erityispiirteet huomioiden. Aurinkoenergiajärjestelmä voidaan asentaa mahdollisuuksien mukaan sekä talojen kattopinnoille että maa-asennuksin.

Kattorakenne ja sen pinnoite ovat tärkeitä kattoasenteisten aurinkoenergiajärjestelmien asennussuunnitteluun vaikuttavia asioita. Erilaiset kattotyypit- ja rakenteet eroavat kuormankestävyyden osalta toisistaan. Myös asennuskohteen maantieteellinen sijainti tulee huomioida: mitä pohjoisemmaksi mennään, sitä enemmän kattojen tulee kestää lumikuormaa. Tuulenkin vaikutus tulee arvioida. Kiwatti hyödyntää järjestelmien asennussuunnittelussa tähän tarkoitukseen kehitettyä mitoitusohjelmaa, joka mahdollistaa kohteen kuormitusraja-arvojen laskemisen paneelikohtaisesti.

Aurinkoenergiajärjestelmän tasakattoasennus toteutetaan tavallisesti ns. kelluvana, jolloin järjestelmän telineet asetellaan betonikivestä tehtyine painoineen kattopinnalle. Kelluvaa asennusta voidaan pitää ns. kattoystävällisenä ratkaisuna, kun telineitä ei tarvitse pultata kattopintaan kiinni. Toinen vaihtoehto tasakatoille on kiinteä asennus, jolloin kattoon liimataan kiinni asennusrauta, johon telinerakenteet kiinnitetään.

Vaikka laitevalmistajilla on tavallisesti tarjota 60- ja 72-kennoisia aurinkopaneeleja, voi periaatteessa samaa peruskokoa olevien paneelien välillä olla mittaeroja valmistajasta riippuen, ja tämän varalle on jo järjestelmää mitoitettaessa jätettävä pieni pelivara.

Kiwatin aurinkoenergiajärjestelmien asentajilla on aina käytettävissä tarkat mittapiirustukset ja ohjeet, mikä sujuvoittaa asennuksen toteutusta. Kiwatin toimittamien suunnitelmien perusteella asennusurakoitsija tekee omalta osaltaan tarvittavat esivalmistelut ja -kartoitukset työmaalla ennen asennustyön aloittamista.

Varsinainen asennus toteutetaan annettujen ohjeiden mukaisesti työmaan työturvallisuusasiat ja asiakkaan vaatimukset huomioiden. Mikäli asennuskohde sijaitsee korkealla, käytetään tavaroiden, telineiden ja paneeleiden nostamiseen nosturia. Mekaanisen asennuksen jälkeen tehdään tarvittavat kaapeloinnit kohteen sähköpääkeskukseen. Asennuksen toteutusvaihe etenee nopeasti. Esimerkiksi n. 100 kilowatin aurinkoenergiajärjestelmän Avaimet käteen -asennus vie vain 2-3 viikkoa pitäen sisällään mekaanisen asennuksen sekä sähköasennukset ja -mittaukset.

Aurinkoenergiajärjestelmää voidaan käytännössä pitää huoltovapaana laitoksena eli säännöllisiä huoltokäyntejä ei tarvita. Poikkeuksena tästä ovat mahdollinen ilkivalta, eläinten aiheuttamat tuhot, ilmassa lentävät oksat tms. Aurinkoenergiajärjestelmän toimintaa voidaan seurata etänä pilvipalvelun kautta, ja näin saadaan reaaliaikaista tietoa voimalan energiantuotosta. Etäyhteys mahdollistaa myös nopean reagoinnin mahdollisissa häiriötilanteissa.

Tuulienergiavoimalan asennus sujuu näppärästi

Tuulivoimalan sijainnilla on keskeinen vaikutus investoinnin tuottavuuteen, mikä on tärkeä voimalan suunnittelussa huomioitava asia. Varsinainen asennus voidaan toteuttaa nopeassa aikataulussa: Kiwatin toimittaman pientuulivoimalan pystyttäminen vie vain pari päivää.  

Tuulivoimalan asennustyö aloitetaan maston pystyttämisellä joko käsivoimin tai vinssillä nostamalla. Esimerkiksi 10 metrin pituinen masto voi saapua työmaalle kolmessakin osassa. Sähkötekninen asennus kytketään suoraan akkuihin tai inverttereiden kautta. Tuulivoimala vaatii aurinkoenergiajärjestelmään verrattuna enemmän jälkihuoltoa. Tuulivoimalassa on liikkuvia osia, joiden toiminnassa voi tapahtua häiriöitä. Ongelmia voivat aiheuttaa esimerkiksi ilmassa lentävät roskat. Tuulivoimala on suunniteltu kestämään erilaisia sääolosuhteita: Tuulivoimalan lavoissa on erittäin liukas pinta, jolloin ne eivät myöskään kerää itseensä jäätä tai lunta. Mikäli on tyyntä pitkän aikaa, tuulivoimalan roottoria pyöritetään automaattisesti oman generaattorin voimalla – mikä myöskin estää niitä jäätymästä.

Tuulivoimaloita valvotaan etäyhteyden kautta, jolloin saadaan reaaliaikaista tietoa sekä tuulen nopeudesta että voimalan tuottamasta sähköstä.

Voimalan asennuksessa noudatetaan viranomaisvaatimuksia ja ne vaativat erilaisia ilmoituksia ja dokumentointeja jakeluyhtiöille.

Näitä ovat

  • sähköpiirustukset ja pöytäkirjat sekä paloturva-asioihin liittyvät dokumentoinnit
  • suuremmissa laitoksissa toteutettavat kolmannen osapuolen suorittamat varmennustarkastukset
  • sähköyhtiölle ennen tuotantolaitoksen käyttöönottoa tehtävä ilmoitus.

 

Haluaisitko kuulla lisää Kiwatin tarjoamista uusiutuvan energian tuotannon ja varastoinnin ratkaisuista? Ole meihin yhteydessä!

Jaa: