Ahlman tuottaa jopa 10 % energiastaan aurinkosähköllä!

Ahlman on yksityinen koulutus- ja palvelukokonaisuus vain viisi kilometriä Tampereen ytimestä. Toiminta käynnistyi vuonna 1904 maamies- ja emäntäkouluna ja nykyään Ahlman tarjoaa ammatillista ja vapaan sivistystyön koulutusta, kokous- ja juhlapalveluita sekä laadukasta lähiruokaa kahdessa ravintolassa ja Tilapuodissa.

12.11.2020

Tarkka kartoitus loi pohjan onnistuneelle projektille

Kiwatin ja Ahlmanin yhteistyö alkoi keväällä 2019, kun Kiwatti tapasi Ahlmanin käyttämän energiakonsultin Ideaparkissa järjestetyssä Energia-seminaarissa. Energiakonsultin esiteltyä maatalousoppilaitoksen energiakulutuksen ja rakennuskannan, sai Kiwatti kutsun osallistua tarjouskilpailuun.

Ahlman oli asettanut projektin tavoitteeksi tuottaa suurella kattopinta-alallaan n. 10 % käyttämästään energiasta aurinkoenergialla.

Kiwatti tutustui alueeseen sekä hankkeeseen paikan päällä tilaajan opastuksella. Tarkka tutustuminen hankkeeseen ja rakennuksiin oli äärimmäisen tärkeää, sillä alueella on vanhoja ja suojeltuja rakennuksia ja useita uudempia rakennuksia erilaisilla kattorakenteilla. Lisäksi rakennukset sijoittuvat tontilla eri suuntiin. Yksityiskohtaisen kartoituksen avulla pystyttiin tekemään räätälöity tarjous Ahlmanille.

Ahlmanin toimitusjohtaja Timo Jaakkola antaa kiitosta Kiwatille erityisesti tarkasta kartoituksesta, laadukkaasta tarjouksesta, luotettavuudesta, sujuvasta kommunikaatiosta ja asiakkaan haasteiden ymmärryksestä. Kiwatin tarjoama ratkaisu otti hyvin huomioon projektin rakenteelliset haasteet ja erityistarpeet kuten kattojen rakenteet sekä suunnat ja antoi laadukkaan, realistisen kuvan tuloksista, jotka järjestelmällä saataisiin aikaan.

Yhteistyön vastavuoroisuus mahdollisti sujuvan etenemisen

Kiwatti ei ollut ainoa toimija, joka esitti tarjouksen Ahlmanille. Tarjouskilpailu voitettiin ottamalla parhaiten huomioon Ahlmanin toiveet ja tarpeet kokonaisuutena sekä tarjoamalla realistinen tuottolupaus toimitettavalle järjestelmälle”, toteaa toimitusjohtaja Jaakkola.

 “Ahlman on ollut poikkeuksellisen sitoutunut ja vieraanvarainen projektin eri vaiheissa, mikä on tullut esiin esim. yhteisissä lounashetkissä Ahlmanin omassa koulutusravintolassa. Asiakas on osallistunut kokouksiin aina pääurakoitsijaa eli Kiwattia vastaavalla edustuksella, mikä on mahdollistanut välittömän päätöksenteon projektin toteutusvaiheen aikana nousseisiin kysymyksiin”, kuvailee Kiwatin toimitusjohtaja Risto Pönniö.

Hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Ahlmanin kanssa nopealla aikataululla vuoden 2019 loka-marraskuussa. Ahlman auttoi työmaan välivarastoinnissa sekä vartioinnissa. Kiwatti toimitti erilliset aurinkopaneelijärjestelmät useille erilaisille kattotyypeille ja kokosi koko järjestelmän valvonnan ja raportoinnin helposti käytettävään pilvipalveluun.

Vajaassa vuodessa aurinkopaneelit ovat tuottaneet jo 86 MWh puhdasta aurinkoenergiaa, kun koko vuoden tuotannon ennakko-odotus oli n. 85 MWh.

“Kokemuksemme perusteella voin hyvin suositella Kiwattia erityisesti vaativampiin projekteihin kuten tämä meidän”, sanoo Timo Jaakkola.

 

Risto Pönniö (vas.) ja Timo Jaakkola ovat tyytyväisiä Kiwatin ja Ahlmanin väliseen yhteistyöhön. Taustalla näkyy osa Kiwatin toimittamasta aurinkoenergiajärjestelmästä.

 

Jaa: